Sức khỏe

    • Tăng 5kg, ‘cậu nhỏ’ sẽ ngắn đi 1 cm Tăng 5kg, ‘cậu nhỏ’ sẽ ngắn đi 1 cm

     Đó là lời cảnh báo của một chuyên gia Ấn Độ khi nghiên cứu mối quan hệ giữa chức năng tình dục và chứng béo phì. Chuyên gia này chỉ rõ, nguyên nhân của hiện...

    Tình yêu giới tính